قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

جزئیات متن قانون ‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ‌ماده 1 – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های […]

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ‌مصوب 1353.3.28 ‌ماده 1 – حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط […]

قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ‎‎‎‎‎‎ مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ […]

کنوانسیون های محیط زیستی

آدرس سایت های کنوانسیون ها معاونت عنوان کنوانسیون آدرس سایت مرجع آدرس سایت در ایران آدرس سایت اشتراکی معاونت محیط زیست دریایی کنوانسیون لندن TEHRANCNVENTION.ORG سازمان منطقه ای راپمی (کویت) WWW.ROPME.ORG برنامه محیط زیست خزر (تهران) CASPIANENVIRONMENT.ORG معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی رامسر WWW.RAMSAR.ORG IRANWETLAND.BLOGFA.COM سایتیس WWW.CITES.ORG تنوع زیستی WWW.CBD.INT گونه های وحشی […]